Nasi inżynierowie uruchomili automatyczne maszyny do produkcji “basket spools”. Na tych szpulach zostanie przeprowadzone rzędowe nawijanie drutu spawalniczego. Urządzenie jest przeznaczone do produkcji szpul BS300 (15/18 kg) i BS200 (5 kg) z drutu o średnicy 4 mm. Wydajność 30 szpul na godzinę. Czas trwania projektu – od zadania technicznego do uruchomienia w produkcji – 2 lata.

Klient – Prywatna spółka akcyjna „Stalkanat-Silur”