Opracowaliśmy i zainstalowaliśmy naszą pierwszą elektrownię słoneczną dla prywatnych gospodarstw domowych o mocy 3 kW. Elektrownia słoneczna CE-03K zapewnia niezależne zasilanie domu i gromadzenie energii elektrycznej poprzez “zieloną taryfę”. Wszystkie przełączenia są wykonywane automatycznie.